Amerikan Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu’nun yıllarca incelediği sarkıntılık (harassment) vakalarına göre; Sevgililer Günü, bazı çalışanlara, aşk ya da kim bilir başka neler uğruna, normalde yapmayacakları bazı hareketleri yapabilme cesareti/özgürlüğü/fırsatı veriyor. Kurumların sarkıntılığa önlem stratejisi: Eğitim.

İşyerinde romantizm yaşanmıyor sanmayın, Vault’s 2015 Office Romance Survey çalışmasına göre çalışanların %51’i ofiste romantizm yaşamış, %32’si yöneticisi ya da çalışanı ile ilişki yaşamış. Ankete katılanların %43’ü kurumlarının ofis içinde ilişki kuralı olduğunu bilmemekle birlikte, %29’luk bir kısım ‘ofis içinde kabul görmeyen bir ilişki’ olamayacağına inanıyor.

office_romance

Kimi sağlamcı kurumlar ise aşağıdakileri uyguluyor;

  • Senede bir ya da iki kez ‘anti-harassment’ eğitimi vermek. Hangi davranışların kabul edilemez olduğunu çalışanlara hatırlatmak ve sarkıntılığı nasıl bildirebilecekleri konusunda bilgi vermek. Eğitim verilemiyorsa, anti-haressment kurallarını çalışanlara tekrar dağıtmak.
  • Ofis içinde ‘ilişki’ kuralı belirlemek. Bazı kurumlar çalışanlar arası yaşanan ilişkileri desteklerken, bazı kurumlar bu duruma kesinlikle karşı. Ofis içinde yaşanan ilişkileri engelleyen kurumları kimi çalışan kısıtlayıcı olarak nitelendiriyor. Genelde ast-üst arasında ilişki yaşanmasına izin vermek de rezilliğe yol açabiliyor. Kurumlar, çalışanlarına kural koyarak baştan alacağı tavrı haber vermiş oluyor.
  • Çalışanlarına ilişkilerini itiraf ettirmek. İlişki yaşadığını belirten iki çalışana da ‘sözleşme’ imzalatarak ilişkinin iki çalışan tarafindan kabul edildiğini belgelemek. Bu şekilde kurumlar hem çalışanlarına açıklık tanıyor, hem de kendini ileride oluşabilecek sarkıntılık vakalarına karşı korumaya alabiliyor.
  • Yöneticilere istenmeyen hediye ya da not kartlarının çalışanları rahatsız edebileceğini hatırlatmak. Yöneticilerden çalışanların bazı ekip arkadaşlarının yanında rahatsız olup olmadığını gözlemlemesini istemek.

Kaynak: HR Magazine

Bu uygulamalar sarkıntılığı azaltsa da, çalışanlar işyerinde evde geçirdiklerinden daha fazla zaman geçiriyor ve yakınlaşmalar kaçınılmaz olabiliyor.

Bence, olgunlukla davranmaya teşvik eden, polis tavrından uzak bir yönetim stili benimsenmeli. Çalışanların çoğunluğu Sevgililer Günü’nün ofiste biri tarafından değil de, işverenince kurumsal boyutta kutlanmasından hoşnut olacaktır.

Sadece Sevgililer Günü’nde değil, her zaman sevgiyle kalın =)

Leave a Reply