Günümüzde çoğu müdür Y Nesil  çalışanlar için “Kendilerini fazla beğeniyorlar.”, “Beklentileri gerçekçi değil.”, “Şirkete bağlılıkları yok.”, “Görevlerini zamanında yapmak ve çok çalışmak konusunda isteksizler.” gibi ifadeler kullanıyor.

Bir yandan da şirketlerin karşı karşıya olduğu bazı zorluklar var. Gelecek 5-10 yıl içinde fazla sayıda Baby Boomerçalışan emekli olacak, büyüyen iş hacmiyle iş gücü de büyümek zorunda ve Y kuşağı çalışanlar iki yıldan fazla elde tutulamıyor.

Bu algıların ve gerçeklerin şekillendirdiği iş ortamında kuşaklararası dayanışmayı yaratmak, Y kuşağının çalışan bağlılığını arttırmak ve kurumsal öğrenmeyi zenginleştirmek için “Tersine Mentorluk” organizasyonların derdine deva oluyor.

Aslında kurumsal hayat sözlüğüne 15 yıl önce, General Electric eski CEO’su Jack Welch tarafından kazandırılan bu terimin tanımı şöyle: Genç ve az tecrübeli bir çalışanın, yaşça daha büyük veya tecrübeli olan bir yöneticiye değişen bilgi teknolojileri, değişen fikir yapıları, genç neslin beklentileri ve yeni iş konseptleri hakkında fikir sahibi olmasına ve yaratıcı düşünmesine yardımcı olmasıdır.

Bazı yöneticiler tersine mentorluğu bilmedikleri halde küçümserken bazıları da bu durumu iletişimi ve işbirliğini iyileştiren bir fırsat olarak görüyor. Öyle ki, kendileri tersine mentorluk almak için talepte bulunuyorlar. Bu noktada Y kuşağından yararlanmayı bilen ve onları motive edebilen liderler kazançlı çıkıyor.

Migros İK GMY’si Demir Aytaç röportajında şöyle diyor: “Ben de kendime mentor olarak Y kuşağından kurumdaki en genç insanı seçtim. Haftada 1.5 saat vakit geçiriyoruz; çok şey öğreniyorum ondan. Örneğin bizim kuşağın dili didaktik. Onun sayesinde bu dili Y kuşağına uygun hale getiriyorum.”

Şirketine bağlı Y jenerasyonu çalışanlar, bağlı olmayanlara göre:

 • %30 daha çok gayret gösteriyor.
 • %66 daha çok katkılarının şirketin başarısı için önemli olduğunu düşünüyor.
 • %109 daha fazla mesai yapmaya gönüllü.

Kaynak: 2011, McLean&Company, Engaging Gen Y in the Workplace

Yukarıdaki veriyi stratejisine temel alan kurumlar tersine mentorluğu uyguluyor.

İşte bazı örnek organizasyonlar

 1. Procter & Gamble                                                                                                                           CIO Steve David’in de katıldığı genç Ar-Ge çalışanlarının üst yönetime biyoteknolojinin etik etkilerini öğrettiği tersine mentorluk programı
 1. Unilever Amerika                                                                                                                         Tecrübeli pazarlama yöneticilerinin dijital medya ve sosyal ağ becerileri geliştirebilmeleri için daha genç çalışanlarla eşleştirildiği tersine mentorluk programı
 1. DELL EMEA Bölgesi                                                                                                                     Üst düzey erkek yöneticilerin, kadınların iş hayatında karşılaştığı zorluklar hakkında fikir edinmeleri için orta kademe kadın yöneticilerden mentorluk alması, kadın yöneticilerin de üst seviye rollere hazırlanması
 1. Danone Türkiye                                                                                                                             Genç çalışanların sosyal medya alanındaki güçlü yönlerini, kendilerinden bu alanda daha az deneyimli üst nesle aktarmalarını ve bir üst neslin de dijital platformda daha etkin hale gelmesini amaçlayan tersine mentorluk programı
 1. Akbank                                                                                                                                              Üst düzey yöneticilerin, genç yönetici adaylarından yeni nesil bankacılık ve Y kuşağı müşteriler hakkında fikir aldığı “Switch” adlı tersine mentorluk projesi

Söylemeden geçmemek lazım…

 • Üst düzey yöneticiler kendilerinden daha tecrübesiz çalışanlardan akıl almak istemeyebilir.
 • Sistematik uygulanmadığında amacına hizmet etmez.
 • Açık ve uygulanabilir hedefler konmadıkça etkisini kaybeder.
 • Düzgün bir şekilde ele alınmadığında iş yerindeki atmosferi ve disiplini zedeler.
 • Mutlak uzman desteği alınarak uygulama başlatılmalıdır.

2 thoughts on “Kurumsal Hayattan 5 “Tersine Mentorluk” Hikayesi

Leave a Reply