Bu hafta Prof. Zeynep Gürhan Canlı’nın “Inclusive Business (Kapsayıcı İşletmeler)” başlıklı konuşmasını dinleme fırsatım oldu.  “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ve “Sosyal Girişimcilik” konularına ilgim olduğu için oturum benim için hem öğretici hem de ilham vericiydi.

Sizlerin de faydalı bulabileceğini düşünerek konuşmayı kısaca özetlemek istiyorum;

  • Kapsayıcı iş modelleri, düşük gelirli insanların talep tarafında tüketiciler ve müşteriler olarak, arz tarafında ise değer zincirinin çeşitli noktalarında bulunan çalışanlar, üreticiler ve girişimciler olarak yer aldığı iş modelleridir.
  • Kapsayıcı iş modellerinin sağladığı avantajlar, kısa vadedeki kâr ve daha yüksek gelirlerin ötesindedir. İşletme için, bu avantajlar arasında yeni müşteriler kazanma, işgücünü genişletme ve tedarik ve teslim zincirlerini güçlendirme sayılabilir.
  • Düşük gelirli insanlar için ise, temel ihtiyaçlarını karşılama, sürdürülebilir kazanç sağlama ve daha yüksek verimlilik elde etme gibi avantajlardan bahsedilebilir.
  • Kapsayıcı iş modellerine sahip bazı örnek uygulamalar: Solar Kiosk, TTNET’in “İnternetle Hayat Kolay” projesi, Taze & Kuru, Koton El Emeği.
  • Konu hakkında yapılan araştırmaların günden güne artması ve özellikle yeni neslin liderliğinde uygulanması gelecek için umut verici olarak nitelendiriliyor.

Kurumsal iş modellerinin “başkasını da düşünmek” üzerine evrilmesi beni ilişkiler üzerine düşündürmüştü ki şöyle bir habere denk geldim; Yapılan bir araştırmaya göre, bireyi karşı cins tarafında popüler yapan şey diğergamlıkmış! Yani iyi ve yardımsever işler sergileyebilme konusundaki gönüllülüğü…

keyfacts-1

Diğerkâmlık veya altrüizm, “başkalarının yararını da kendi yararı kadar gözetme” ya da “diğer insanlara maddi veya manevi kişisel çıkar gözetmeksizin yararlı olmaya çalışma ve ‘bencillik karşıtı hareketlerde bulunma” olarak tanımlanıyor.

Kurumlar bile “kapsayıcı” iş modelleri konusunda yenilik yapmaya uğraşırken, biz bireyler olarak kendi ilişkilerimizde ne kadar yardımsever ve kollayıcıyız…

Kaynak: http://www.growinginclusivemarkets.org/media/report/ES_rbecreport_TU.pdf

https://tr.wikipedia.org/wiki/Di%C4%9Ferk%C3%A2ml%C4%B1k

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=252782

 

Leave a Reply